Amateri.sk

 to sú erotické amatérske fotky, amatérske videá, erotická zoznamka, chat, fórum, blog a erotické poviedky. Pri každodennej aktualizácii pridávame tisícky fotiek Vašich kolegov, susedov, kamarátov aj úplne cudzích ľudí. Amatéri a ich amatérske fotky a videá.
  • 1. mám viac ako osemnásť (18) rokov
  • 2. pokiaľ sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica dospelosti stanovená odlišne od Českej Republiky, potvrdzujem, žs spĺňam všetky podmienky dospelosti a možnosti vstupu na uvedené stránky
  • 3. súhlasím z použitím sexuálne orientovaného materálu pre svoju osobnú potrebu, a to v súkromí, sexuálne orientované materiály ma neurážajú, nepohoršujú a na uvedené stránky vstupujem dobrovoľne
  • 4. budem si vyberať a používať iba a výhradne také materiály, ktoré neporušujú zákony štátu, v ktorom sa nachádzam
  • 5. neposkytnem ani nepriamo neumožním prístup k materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším 18 rokov ani iným osobám, ktoré nespĺňaju všetky podmienky uvedené v tomto prehlásení
Pokiaľ spĺňate všetky podmienky uvedené v bodoch 1. až 5., prosím vstúpte, Pokiaľ nespĺňate čo i len jednu podmienku uvedenú v bodoch 1. až 5., prosím opusťte tieto stránky.
Copyright (c) 2003 - 2015 Amateri.sk